Mestni kino in mesto zanj 

31.8.2021 • 16:00 • Vetrinjski dvor

Film Factory v koprodukciji s Centrom za kreativnost, pri Muzeju za  
arhitekturo in oblikovanje, v sodelovanju s Film in Maribor

OPIS

Mestni kino v mesto prinaša kakovostno filmsko ponudbo in filmsko-vzgojno-izobraževalne programe za vse generacije. Je festivalsko in kulturno-družabno stičišče za lokalno prebivalstvo in drugi dom za filmske ustvarjalce. Prek primerov dobrih praks bomo osvetljevali problematiko odsotnosti mestnega kina v mestu in iskali mesto zanj.
 
Moderira: Toni Cahunek

PROGRAM

16:00

Predstavitve dobrih praks • Kinodvor, Mestni kino Metropol, Mestni kino Ptuj

predstavitev • 3 x 20 min

Mestni kino je edinstven prostor namenjen kvalitetnemu avtorskemu filmu, ki zagotavlja programsko raznolikost filmskih vsebin, ki primarno niso ustvarjene za razvedrilo ali ustvarjanje profita. Ponuja kuriran filmski program in spremljevalne vsebine kot so pogovori z avtorji, filmske delavnice in spodbuja dialog o filmu, predvsem pa predstavlja osrednji prostor za film v mestu. Mestni kino ima vitalno vlogo pri spoznavanju občinstev z raznoliko evropsko in svetovno filmsko kulturo ter tudi ključno vlogo pri razvoju in obstoju identitete nacionalne kinematografije. Prav tako izvaja in spodbuja filmsko vzgojo občinstva v lokalnem okolju. V ospredje postavljamo tri primere dobrih praks vzpostavitve in delovanja mestnega kina. Z nami bodo svoje izkušnje delilii Kinodvor, ki kot največji mestni kino v Sloveniji ponuja najbolj obsežen program, Mestni kino Metropol, ki ga programsko upravlja nevladna organizacija, ki je odvisna od razpisnih sredstev ter tržne dejavnosti, in Mestni kino Ptuj, ki trenutno vzpostavlja že drugo kinodvorano in je del evropskega projekta Resonance Cinema,Cultural Hub for Curious Minds.

17:00

Izhodišča za razvoj filmskega prikazovanja in festivalov v MOM •  Film in Maribor

predstavitev • 30 min

Konzorcij Film v Mariboru, ki se je vzpostavil leta 2019, nam bo predstavil strateški dokument “Izhodišča za razvoj filmskega prikazovanja in festivalov v MOM”, ki ga je izdelal leta 2020. V dokumentu konzorcij opredeljuje pomen mestnega kina za lokalno okolje, ter izpostavi dodano vrednost mestnega kina za mesto, lokalno prebivalstvo in filmsko stroko. Zgodovinsko oriše filmsko prikazovanje v Mariboru, analizira trenutno stanje ter predlaga model filmskega prikazovanja in festivalov.

18:00

Mestni kino v dialogu • Film in Maribor, AKMS, Kinodvor, Mestni kino Metropol, Mestni kino Ptuj, Urad za kulturo MOM

okrogla miza • 90 min

Na okrogli mizi bomo s predstavniki mestnih kin spregovorili o vlogi mestnih kin v lokalnem okolju, Sloveniji in po svetu, o priložnostih, ki jih nudijo za kulturni razcvet in prepoznavnost mest in o skupnostih, ki jih ustvarjajo. Podrobneje se bomo dotaknili razlogov in posledic manka mestnega kina v Mariboru  in s tem pomanjkanja rednega stika s kvalitetnim filmskim programom, ki je v Mariboru zaznamoval celotne generacije, tako lokalnega občinstva kot lokalnih filmskih ustvarjalcev. 

Govorci: Metka Dariš, Kinodvor, Samo Seničar, Mestni kino Metropol, Nina Milošič, Mestni kino Ptuj, Urška Breznik, konzorcij Film v Mariboru, Nina Ukmar, AKMS, Klemen Brvar, Urad za kulturo in mladino MOM