Strokovno, a sproščeno razvojno okolje Projektor je kontinuirani izobraževalni in povezovalni program, namenjen profesionalizaciji vzhodnoslovenskih avdiovizualnih kreativcev in avdiovizualnih producentov.

PARTNERJI PROJEKTA

Projekt je del partnerske mreže Platforme Center za kreativnost. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.// This project is a part of a partnership network Platform Center for Creativity co-financed by European Union from European Regional Development Fund and by Republic of Slovenia.